Karnyújtásnyira

Azért adtam ennek a gyűjteménynek a „karnyújtásnyira” címet, mert amiket bele tettem, azok hozzám valóban fizikai közelségben vannak. A közelség oka részben az, hogy gyakran újraolvasom őket. Részben pedig az, hogy éppen mostanában olvastam, és még nem kerültek valamelyik polcomra.

Arra szánom, hogy leendő pácienseim bepillantást kapjanak arról, hogy engem milyen gondolatok foglalkoztatnak, és ezzel megtegyem az első lépést az egymásra hangolódás útján.


 • Krishnamurti

  Hogy tudatára ébredjünk bárminek, ami nem az ismert dolgok kivetülése, a megértés által le kell számolnunk e dolgokkal. De vajon miért ragaszkodik elménk mindig az ismert dolgokhoz?Azért, mert folyton a biztonságra és bizonyosságra törekszik, nem igaz?...

 • MolnárTamás A modern-kór

  Kiragadott részletek: A szeretet mindenképpen formálóerőt jelent és humanizál, ha autoritással párosul: a kettő együtt a család struktúrájának kötőanyaga. Azt, amit a szenvedés, a nyomor és a kínzás se tudott kicsikarni az emberi fajból...

 • Popper Péter Nekem írta, íme

  ..a vallás és mindenfajta dogmatizmus úgy keletkezik, hogy valaki abszolutizál egy gondolkodási struktúrát a sok közül, úgy véli, hogy csak abban a struktúrában lehet és szabad gondolkodni, és minden más gondolkodási struktúrát hamisnak, bűnös módon...

 • Török Sophie Azt hittem téged őrizlek

  Azt hittem téged őrizlek meg ha illatod megőrzöm, s ha nem is vagy itt ravasz csellel flakonból hunyt szemekkel felidézhetlek magamnak. De ismerős illatod hiába üt szíven –csak olyan ez, mint szívfájdító árnykép, körvonal mely téged rajzol –csak...

 • Szerhij Zsadan Depeche Mode

  Kiragadott részletek: Kutya kiszáll a stadionnál az üres peronra, a Fémmunkás kábé egy óra múlva játssza utolsó hazai meccsét, ma mindenki kijön, tudjátok, hogy van, szezonzáró, meg minden, odafent esős nyár, felhős égbolt, valahol pont Kutya feje fölött...

 • Pergel Attila Véletlenkönyv

  Kiragadott részletek: Az egész életünk három kérdésre keresi a választ: Hol? Mit? Hogyan? Az időről tudjuk, hogy viszonylagos, de ha a véletlen a mozgás révén az időhöz kötődik, úgy a véletlen is törvényszerűen viszonylagossá válik. Alapvetően...

 • Peter Lauster A szerelemről, a szeretetről

  Kiragadott gondolatok a könyvből: A szerelem elemi, a gondolkodás által nem előidézhető állapot. Szexualitás létezhet szerelem nélkül, és kibontakozhat a szerelem szexualitás nélkül is. Csak a szerelem teremtheti meg a feltételét annak,...

 • Hármas-szabály Paul Hauck

                                                                                                                                                                                       ...

 • Fehér Béla Egyenes kecske

  Pogácsás Lajos azt mondta, azért alszik nyugtalanul, mert megállás nélkül megy vele az ágy, mintha vonat volna, ugrál alatta a váltókon, ráadásul mindig azt álmodja, hogy valaki meghúzza a vészféket, ő pedig két adag hemendeksszel a kezében, fejjel előre...

 • Patrick Süskind A parfüm

  …Szívós volt, mint egy különlegesen ellenálló baktérium, és kis igényű, mint egy kullancs, amelyik csendesen kuporog a faágon, s egy évekkel azelőtt zsákmányolt vércseppből él. Testének csupán minimális mennyiségű táplálékra és ruhára volt szüksége....

 • Szabó Lőrinc Gyengeség

    Csak egy kicsit voltam becsületes, csak egy kicsit nem bántam, hogy mi lesz, csak egy kicsit próbáltam igazi szeretettel szólni, segíteni, csak ép elkezdtem, s máris visszavág s ellenem fordul a legjobb barát.   Csak ép elkezdtem…...

 • Weöres Sándor Tíz lépcső

  Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid – az erő legyél te...

 • Apuleius A világról

  A becsületes ember ugyanis, ha egyszer hibázott, a továbbiakban félve óvakodik ettől, a becstelen jellemű viszont annál bátrabban tetézi bűneit, és utóbb már minél többet vétkezik, annál leplezetlenebbül teszi. Hiszen a tisztesség olyan, akárcsak a ruha:...

 • Neil Gaiman Amerikai Istenek

  Minden vallás egy pont, ahol megvetjük a lábunkat és cselekszünk, egy kilátóhely, ahonnan a világot szemléljük. De mi soha nem emeltünk templomokat. Nem volt rá szükségünk. A föld a templomunk. A föld a vallás. A föld öregebb és bölcsebb, mint azok,...

 • Csányi Vilmos Az emberi viselkedés 1

     Az emberszabású majmok és az ember között viselkedésbeli különbségek legnagyobb része egy összetartozó komplexet alkot, ezért nevezzük ezeket a különbségeket „humán viselkedési-komplexnek”.    Az emberre jellemző tulajdonságokat a komplex...

 • Esther Perel /2/

  Az intimitásból megszületik a szexualitás… Vagy mégsem? Esther Perel: A szeretkezés fogságában (részletek)   A párterápiával kapcsolatban az Egyesült Államokban ma az a nézet uralkodik, hogy a szexualitás a kapcsolat metaforája. Az érzelmi...

 • C. Molnár Emma-A nő ezer arca

  Az ember, így a nő is, egyre inkább a saját döntése hatályába kívánja vonni életének azt a részét, hogy kit szeret, kit választ, kivel akar élni, kivel kíván családot alapítani. Ez így van rendjén. Az viszont tény, hogy a szeretet, a szerelem döntően...

 • Weöres Sándor-Tíz lépcső

  Tíz lépcső Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid – az...

 • Jolan Chang-A tao tanítása a szerelemről és szexről

  …milyen is a szeretkezés ejakulá­ció nélkül? Bizonyos értelemben erre éppúgy nincs válasz, mint a vak ember kérdésére: "Milyen is a kék?" Azt tehetem csak, hogy egy másik kérdéssel válaszolok: "Milyen is az ejakulá­ció?" Bizonyosan az a válasz...

 • Esther Perel- Szeretkezés fogságában

  A vágy archeológiája   Vágyink lélektana gyakran gyermekkori élményink részleteiben rejlik, archeológiája pedig gyermekkorunk történetének feltárása során rajzolódik ki. Visszafejthető, hogy hol tanultunk meg szeretni, és hogyan.   Megtanultuk-e...

 • Losonczi Ágnes-A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben

  Az ember azért nem lehet ura a testének, mert nem vállalja azt. Nem vállalja, mert nem ismeri. Nem ismeri, tehát nem tudja értéke szerint és értelmesen működtetni. A testi tudat analfabetizmusa szüli és növeli az emberi élet működésének mítoszát. A mítosz...

 • Oriana Fallaci-Az értelem ereje

  Mert az Iszlám egy állóvíz. Az állóvíz egy állott vízzel teli mélyedés. Olyan víz, amit nem táplál forrás, soha nem mozdul, soha nem tisztul meg, nem válik olyan vízzé, ami elindul a tenger felé. Nagyon könnyen bepiszkolódik, és még állatitatónak...

 • Arthur Koestler-Sötétség délben

     A tömegek érettsége abban nyilvánul meg, hogy képesek-e felismerni önérdekeiket. Ennek azonban előfeltétele a termelési viszonyok és a javak elosztásának bizonyos fokú megértése. A népek demokratikus önigazgatási képessége tehát egyenes...

 • Albert Camus-A pestis

     A rossz, mely a világon van, csaknem mindig a tudatlanságból ered, s a jóindulat, ha nem felvilágosult, ugyanannyi kárt okozhat, mint a gonoszság. Az emberek inkább jók, mint rosszak, s tulajdonképpen nem is ez itt a kérdés. Azonban nemigen ismerik –és...

 • Csíkszentmihályi Mihály-Flow

  Megtudtuk többek között, hogy a világosan megfogalmazott célokért küzdő, komoly kihívásokkal szembenéző emberek általában boldogabbak, mint azok, akik lagymatag, élvezetes életet élnek. Minél kevésbé csak saját magáért dolgozik valaki, és minél szélesebb...

 • Török Sophie – TANULOM NEVEDET

  Tanulom nevedet, mint a gyermek, mikor beszélni tanul. Ajkammal bezárom, s játszva kiröpítem - ­ így figyelem szívemet, ahogy hullámzó neved remegve visszamondja. Még nem tudom: ismerős vagy-e? Még nem tudom: szeretni foglak-e? Talpig fátyolban...

 • Radnóti Miklós – Nyujtóztál tegnap

  Nyujtóztál tegnap a kályha előtt s melled dombjai feszítették a ruhát, ahogyan hátradőlve félig lehúnyt szemmel melengetted szép kezeidet a kályha falán… a tűz fénye megválágította a lábaidat és ropogott a hátad mint macskáé,...

 • Vátszájana – Káma-szútra

  Az ifjú járjon mindenképpen a leány kedvében, és szerezzen meg mindent, amit imádottja megkíván. Adjon neki különös és ritka játékszereket, aminőket aligha találni más leányok­nál. Vigyen a leánynak színes labdát; kelmé­ből, fából, bivalyszarvból,...

 • Jack Kerouak – Senkiháziak

  Vagy. amikor megborzongva egyszerre élvezünk, és azt mondja, "hirtelen megsemmisültem" ,  meg is semmisült velem, bár ő nem magától élvezett el, csak az én izgalmamtól (az érzékek Reich-féle elhomályosulása), és mennyire imádta ezt -egymás kitartó tanulmányozása...

 • Wass Albert – Farkasok

  Ültek hárman, lehajtott fejjel.  Nem néztek egymásra, s nem szóltak. Félelmetes, idegen csönd, gonosz csönd nyomta a kunyhó homályát, ott volt a szélzúgásban, a tűz pattogásában, ott ült kereken a roppant havason, s érezni lehetett, ahogy megüli a fák...

 • Erving Goffman – Érintkezések

  Mit tehet az ember, ha a bemutatkozáskor sikerült elérnie már, hogy eszményiesítsék énjét, de szüntelenül rettegnie kell a lelepleződéstől. Hogyan birkózhatunk meg az előadás során bemutatott „én”-ünk látszata és valósága közötti ellentmondással? A...

 • Fritz Riemann – Az öregedés művészete

  Természetesen mindenkinek önmagával kell egyezségre jutnia, hogy miként tekint az öregségre. Szabadalmazott megoldások nincsenek, mindenki csak a maga módján oldhatja meg az öregség problémáját, mint ahogy ki-ki a maga halálát kell, hogy halja. Többféle...

 • Csányi Vilmos – Az emberi viselkedés 2

  Valódi imitációra valószínűleg csak az ember képes és a képesség már a meg- születés utáni első percekben kimutatható. Akik az imitáció előfordulását az állatoknál tanulmányozzák, mindig igyekeznek valamilyen, az állat számára hasznos dolognak...

 • Rodney Brooks – Az ember és a gép egyesítése

  A modern, molekuláris biológia központi, de kimondatlan tételének értelmében az élő szervezetekkel –így mi magunkkal- kapcsolatban is minden jelenség molekuláris kölcsönhatások eredménye. A modern biológia szigorúan materialista alapokon nyugszik. Semmi...

 • Richard Dawkins – A Moore-törvény gyermeke

  Amikor már teljes égészében ismerni fogjuk a csimpánz génkészletét, akkor lehetővé válik annak bonyolult és biológiailag intelligens összehasonlítása az emberi génkészlettel (a kettő csak DNS betűinek 1 százalékában különbözik egymástól). Ennek...

 • Jézus az út az Atyához

  „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét...

 • Névtelen Alkoholista Szervezet jelmondata

  Ó Uram, add meg nékem azt a békét, hogy el tudjam fogadni amin nem változtathatok, a bátorságot, hogy megváltoztassam, amit megváltoztathatok, és a bölcsességet, hogy tudjam a különbséget! Reinhold Niebuhr

 • Máté Evangéliuma – A hegyi beszéd

  A hegyi beszéd Amikor (Jézus) meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: Kik a boldogok? „Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek...

 • Stuart Kauffmann – Mi az élet

  …a sejt a szervezettség olyan formáját mutatja, amit az információról alkotott fogalmunk nem tud kezelni. Az információ fogalma egyáltalán nem tesz említést arról, hogy a valódi fizikai világban bárminek a tényleges megjelenésére vonatkozóan kényszerfeltételeket...

 • Geoffrey Miller – A bonyolultság tudománya

  A XIX. századi önvizsgálók saját magukra összpontosították a figyelmüket, elfeledkeztek másokról, és egy sokkal gazdagabb belső világot írtak le. A XX. század behavioristái viszont megfeledkeztek saját magukról, csak másokra figyeltek, ezért az emberi...

 • Jézus – Aranyszabály

  „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!”

 • Benjamin Hoff – Micimackó és a Tao

  A Faragatlan Tönk elvének lényege az, hogy a legegyszerűbb dologban is benne rejlik saját természetes ereje, az az erő, mely megromlik és elvész, ha az egyszerűség körül bármi megváltozik. E taoista alapelv nem csak a természetes szépségű és funkciójú...

 • Lao Ce – Tao Te King

  Aki tölt színültig: Jobb, ha előbb abbahagyja. Aki túl-élesre fen: Élét hamar kicsorbítja. Arannyal, ékkővel teli kamra: Megőrizni senki sem bírja. Kincs, gőg, rang egyszerre: Mekkora szerencsétlenség! Alkotni, adni, majd visszavonulni: Ez...

 • Nancy Etcoff – Pszichoterápia jövője

  Ezt az eljárást (mármint a pszichoanalízist) sokan bírálták, mondván, hogy „azonosítatlan módszer, meghatározatlan problémák megoldására, előrejelezhetetlen kimenetellel” ám ezek a bírálatok soha nem azok szájából hangzottak el, akik számára súlyos...