Stuart Kauffmann – Mi az élet

…a sejt a szervezettség olyan formáját mutatja, amit az információról alkotott fogalmunk nem tud kezelni. Az információ fogalma egyáltalán nem tesz említést arról, hogy a valódi fizikai világban bárminek a tényleges megjelenésére vonatkozóan kényszerfeltételeket hoznánk létre.

Valójában a bioszféra burjánzó együttfejlődése nem egyéb, mint az egyre kifinomultabb és bonyolultabb módszerek megjelenésének a története, amely módszerek révén kényszerfeltételekkel szabályozott módon felszabaduló energiára tehetünk szert, aminek a során új kényszerfeltételek és szerkezetek épülnek fel, majd egyre elterjedtebbé válik a munka kinyerése és még bonyolultabb szerkezetek létrehozása.

Igen, a bioszféra létrehozza a szervezett munka egymással összekapaszkodó, és tovaterjedő mintázatait. A bioszféra ténylegesen olyasvalamit csinálhat, amit annakelőtte egyáltalán nem lehetett kijelenteni.

Ha ez így van, akkor a tudomány olyanfajta művelésének, ahogy azt Newton, Einstein és Bohr tanította, korlátai vannak. A bioszféra folyamatosan képes megváltoztatni saját „fázisterét”. Végül, azt is hozzátenném, hogy amennyiben állításaim igazak, akkor ez súlyos csapást mér a valószínűségszámításnak az események gyakoriságával operáló értelmezésére, ahol előre ismernünk kell az események összes lehetséges kimenetelét.

Ez viszont azt jelenti, hogy a bioszféra megfelelő lehetőségeinek a tere –pontosabban a fázistere- nem jelezhető előre. Eszerint tehát a bioszféra általunk előre megjósolhatatlan módon kreatív képződmény. Ez azonban éles ellentétben áll azzal, amit Newton zseniálisan előírt a számunkra. A fizikában általában az összes lehetőség előre jelezhető, -vagyis megalkotható a fázistér-, majd a kezdeti és határfeltételek figyelembevételével, a törvényeket alkalmazva kiszámíthatjuk ebben a fázistérben a részecske előrefelé mutató pályáját.

Sejtésem szerint a bioszférában viszont nem alkotható meg a fázistér, vagyis az összes lehetőség tere.

…a bioszférában megjelenik a múlt és a jövő közötti különbségtétel, vagyis az idő iránya.