Geoffrey Miller – A bonyolultság tudománya

A XIX. századi önvizsgálók saját magukra összpontosították a figyelmüket, elfeledkeztek másokról, és egy sokkal gazdagabb belső világot írtak le.

A XX. század behavioristái viszont megfeledkeztek saját magukról, csak másokra figyeltek, ezért az emberi természetet durvának, csak a tanuláson és a számításon alapulónak írták le.

A XXI. század pszichológusai le fogják rombolni az önmagukat másoktól elválasztó határt, és nem tesznek különbséget a szubjektív és objektív között, mert az emberi tudat legmulandóbb, legszeszélyesebb és legambivalensebb megnyilvánulásaiban is kimutatják az idegi és genetikai jegyeket. Ennek eredményeképpen sokkal humánusabb, az embert sokkal inkább magába foglaló tudomány fog kialakulni.