Máté Evangéliuma – A hegyi beszéd

A hegyi beszéd

Amikor (Jézus) meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:

Kik a boldogok?

„Boldogok, akik szegények lelki

értelemben,

mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik sírnak,

mert ők megvigasztaltatnak.

Boldogok a szelídek,

mert ők öröklik a földet.

Boldogok, akik éheznek és

szomjaznak az igazságra,

mert megelégíttetnek.

Boldogok az irgalmasok,

mert ők irgalmasságot

nyernek.

Boldogok a tiszta szívűek,

mert ők meglátják az Istent.

Boldogok, akik békét

teremtenek,

mert ők Isten fiainak

neveztetnek.

Boldogok, akiket az igazságért

üldöznek,

mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”