Csányi Vilmos Az emberi viselkedés 1

   Az emberszabású majmok és az ember között viselkedésbeli különbségek legnagyobb része egy összetartozó komplexet alkot, ezért nevezzük ezeket a különbségeket „humán viselkedési-komplexnek”.

   Az emberre jellemző tulajdonságokat a komplex egyes tagjaiban találhatjuk meg, de az ember emberi mivoltát csak együttesen hozhatják létre.                                                                           

   Az emberi fajspecifikus viselkedési jegyek nagyjából három főcsoportra oszthatók: 

 1. A csoportélettel kapcsolatos tulajdonságok 
 1. Az ember vonzódik társaihoz, gyakran kíván kapcsolatra lépni velük.
 2. Az emberi csoportoknak általában saját egyedisége, individualitása van.
 3. Az ember hűséges lehet közösségéhez.
 4. Az ember esetenként hajlandó saját érdekeit a csoportjának az érdekei mögé helyezni.
 5. Az emberi agresszió a közösségen belül igen alacsony szintű és sokféle módon szabályozott.
 6. Az ember hajlandó közössége szabályait elfogadni, és képes a szabályokat a közösség rangsorába illeszteni. Az emberi rangsor ezért vegyes összetételű.
 7. Az ember kész társaival megosztani táplálékát.
 8. Az ember hajlandó társaival együttműködni, segítséget adni és segítséget kérni.
 9. Az emberi csoportokat könnyű egymás ellen hangolni.
 10. Az emberi szexualitásnak három funkciója van: reprodukció, stresszoldás és párkapcsolat erősítése.
 11. Az embergyerek anyai kötődése átruházható másokra.
 12. Az embernél nemcsak az anya, de az apa és a közösség más tagjai is részt vesznek az utódok gondozásában. 
 1. A csoportélet összehangolását szolgáló viselkedési mechanizmusok 
 1. A közösségben élő ember képes az együttérzésre, az empátiára.
 2. Az embernél megjelent a hipnotizálhatóság különös tulajdonsága.
 3. Az ember egyedülálló a ritmus, az ének, a zene, a tánc művelésében és élvezetében.
 4. Az ember képes társai viselkedési mintázatait utánozni, akkor is, ha az nem jár valamiféle előnnyel.
 5. Az ember fegyelmezhető. Önként, vagy enyhébb-erősebb késztetés hatására képes meghatározott viselkedési mintázatokat elsajátítani.
 6. Az ember tanítható és nevelhető.
 7. Az ember gyakran alakít ki viselkedési rítusokat és szabályokat. 
 • Konstrukciós képességek 
 1. Az emberi arc több mint kétszáz különböző érzelem-gondolat kifejezésére alkalmas. Testével, mímeléssel történeteket lépes konstruálni.
 2. Az emberi kommunikáció legfontosabb formája a beszélt nyelv.
 3. Az ember képes az absztrakcióra és képes elképzelt, virtuális rendszereket létrehozni.
 4. Az embernek számos képessége van a tárgyak alakítására, szerszámok készítéséhez, technikák és technológiák alkalmazásához.
 5. Az ember képes közösségi szociális szerkezetét egyedileg kialakítani.
 6. Az ember képes hiedelmeket és hiedelemrendszereket képezni, amelyek bonyolultsági foka egészen magas lehet.