Rodney Brooks – Az ember és a gép egyesítése

A modern, molekuláris biológia központi, de kimondatlan tételének értelmében az élő szervezetekkel –így mi magunkkal- kapcsolatban is minden jelenség molekuláris kölcsönhatások eredménye. A modern biológia szigorúan materialista alapokon nyugszik. Semmi sem létezik a molekulákon kívül, amelyek különböző erők révén kölcsönhatásba lépnek egymással, és amelyek a hőmérséklet és a kvantummechanikai hatások következtében fellépő, véletlenszerű eloszlást eredményező folyamatoknak vannak kitéve.

Nem létezik az élet elixírje, nem létezik az életerő, nincs nem anyagi alapokon nyugvó gondolat, és nincs lélek. Ehhez a megközelítésmódhoz tudományos körökben kétség sem férhet, ahogy ahhoz sem, hogy mi és a krumpli ugyanazon közös őstől származunk.

Vannak még az élő rendszerek működésével kapcsolatban tisztázandó részletek, és semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy a következő egy-két évtizedben még néhány jelentős, szellemi ugrás és viszály tanúi leszünk. Ezek közül némelyek olyan földcsuszamlásszerű változásokat okozhatnak a biológiában, mint amilyent a kvantummechanika okozott a fizikában vagy a számítástechnika megjelenése a matematikában. Mindamellett nem lesz szükség mostani elképzeléseink teljes elvetésére. A központi vezérelv –miszerint értelem nélküli molekuláris kölcsönhatások billióinak és billióinak a kölcsönhatásai vagyunk, semmi több- nem fog megdőlni.