Siegmund Freud

   „Az, amit nem értettünk meg, elkerülhetetlenül újra megjelenik, mint hazajáró

 lélek, és nem nyughatik, míg a rejtély meg nem oldódik, és a varázs meg nem törik.”

Siegmund Freud