Lacan

„Az Én definíciója elválaszthatatlan a Másiktól, az Én csak a Másik által létezik. „