Pszichoszomatikus betegségek

 

Most, hogy ehhez a témához készültem bevezető szöveget írni, jutott eszembe egy könyv, melyet medikus koromban olvastam és a címe mindig is motoszkált a fejemben, ráadásul egyre igazabbnak érzem.

Minden a lélek, Dr Völgyesi Ferenctől (1940, Dante Könyvkiadó, Budapest).

A szerző, éppen könyve címének magyarázatára írja a következőket: „Ilyen értelemben maradtunk meg a „Minden a lélek” cím mellett, már csak azért is, mert a mai általános anyagelvű és morfológiai egyoldalúan okkereső, mindent csak a nyers diagnózisra, a bacillusokra és a kézzelfogható, a szemmellátható bizonyítékokra építő radikális világnézetekkel szemben, elegendő számunkra, ha bebizonyítjuk a léleknek, a testi tényezőknek abszolút elsődleges jelentőségét az emberi élet és a sors vezérletében.”

76 évvel ezelőtt!

És tessék, így hangzik ez a mai tudományos állásfoglalásunk szerint: Pszichoszomatikus betegségeknek azokat a betegségeket nevezzük, amelyek – bár szervi betegségek tüneteit produkálják- kialakulásukban és fennmaradásukban rendkívül nagy szerepet játszanak a lelki tényezők.

A pszichoszomatikus megbetegedések tana számtalan klinikai megfigyelésen és kísérleten alapul, és meggyőzően mutatja a test és a lélek elválaszthatatlan kapcsolatát.

A pszichoszomatika kifejezés a lélek és test egységére utal. A pszichoszomatikus orvoslás a gyógyítás olyan általános irányultságát jelenti, amely a megbetegedések keletkezésében, lefolyásában és kezelésében figyelembe veszi a testi, lelki és társadalmi kölcsönhatásokat.

Pszichoszomatikus betegségek közé soroljuk:

  • Kardiovaszkuláris betegségek: mint a magas vérnyomás, valamint a  szívtáji fájdalmak
  • Gyomor-bélrendszer betegségei: mint a colitis ulcerosa, valamint az IBS, gyomor- és nyombél fekély, reflux
  • Táplálkozási zavarok: mint az anorexia, valamint a bulimia
  • Légző rendszer betegségei: mint az asthma bronchiale
  • Nőgyógyászati betegségek: mint a premenstruális tünetcsoport, valamint a meddőségek egy része
  • Bőrgyógyászati betegségek: mint az ekzema
  • Fejfájások: mint a tensiós fejfájás, valamint a migrén
  • Autoimmun betegségek

A nyugati orvoslás hagyományosan szomatikus. A testi, élettani történések megismerése és a tudományos-technikai lehetőségek alkalmazása vezetett el az elmúlt évszázad és napjaink robbanásszerű fejlődéséhez. Ez a megközelítés hozott elvitathatatlan eredményeket az orvostudományban, de mint látható a fenti felsorolásban, maradt egy sor betegség, ahol a pszichológiai tényezők fegyelembe vétele nélkül nem számíthatunk megoldásra. A pszichoszomatikus szemlélet a modern medicinában egyre kevésbé nélkülözhető.

A lelki történések biológiai hatásának tudományos elemzése a stresszelmélet kidolgozása óta intenzív kutatások tárgya, a legmodernebb medicinába illesztve. A pszichoszomatika lényege, hogy számos olyan organikus betegség, testi tünet észlelhető, melyek hátterében egyértelműen lelki okok, feloldatlan konfliktusok tárhatók fel.

Fenti ismeretek alapján ezért van létjogosultsága mind az egyéni, mind pedig a csoportos pszichoterápiás módszerek alkalmazásának a felsorolt betegségek esetében. És ezt a kedvező tapasztalat fényesen visszaigazolja.