Aktív-analitikus pszichoterápia

Az aktív-analízis az analitikus pszichoterápiák sorában, mind eredményessége, mind pedig elméleti megalapozottsága miatt előkelő helyet vívott ki magának.

Az aktív-analitikus pszichoterápiás iskola más pszichoanalitikus iskolák alaptételeit elfogadva és részben azokra építve dolgozta ki koncepcióját és alkalmaz gyakorlati újításokat.

A fő cél a terápia hatékonyságának növelése volt, mégpedig:

  • a pszichoterápiában eltöltött idő rövidítése,
  • a tünetmentesség mielőbbi elérése,
  • a tünet mögött működő aktuális konfliktus mielőbbi feltárása.

A tünet keletkezésének okát az egyént ért élmények (nevelés, életesemények, traumák) parapátiás (hibás úton történő levezetésében) feldolgozásában látjuk.

Az aktív-analitikus pszichoterápiáról:

– A terápia heti egy, két találkozásból áll. Nincs konkrét időkerete, de törekszünk a rövidítésre. A zárás megegyezéssel történik.

– A terápia célorientált azzal, hogy a beteg megtanulja kezelni a konfliktusait.

Nem a teljes személyiség analízise, hanem a tünet mögött rejlő személyiségvonás korrekciója a cél.

– A terapeuta a kliens ép személyiségrészével köt egyezséget és azt erősíti.

– Nagy segítségnek tekintjük a szabad asszociációt, de súlyt helyezünk az érzelmileg dúsított, élményt adó dialógusra. Legyen élmény a terápia!

– Terápiás ülések során mikrováltozások létrehozása a cél.

– Külön hangsúlyt helyezünk a szándékkettőség feloldására a reális szándékok céllá tételére.

– A terapeuta vállalja a terápia aktív irányítását, nagy súlyt helyezve a páciens által hozott anyag feldolgozása közben megélt intuícióinak.

– Az aktív analitikus önmagát „medico-pedagógusnak” és modellszemélynek tekinti. Mély önismerettel kell rendelkeznie. Fontos személyiségvonásai a rugalmasság, következetesség, megbízhatóság.

– A páciens a terápiába a szenvedésnyomás miatt jelentkezik. Az aktív-analízis az egész személyiséget a panasz- tünet- viselkedés hármas egységében és változásában szemléli. A panasz és tünetmentesség mellett a viselkedésváltozás is cél.  

Az aktív-analízis története: 

Wilhelm Stekel (1864-1940) bécsi pszichoanalitikus, Freud közvetlen tanítványai közé tartozott. Freudhoz 1902-től szoros barátság fűzte, sőt egy ideig terápiás kapcsolatban is volt vele. Újításait sem Freud, sem az analízis akkori képviselői nem fogadták el. Stekel a kialakított módszerét aktív-analitikus módszernek nevezte el.

Magyarországon 1912-ben alakult meg az Aktív-analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete. Tagjai úttörői lettek az úgynevezett rövidpszichoterápiás  módszerek kidolgozásának és alkalmazásának. Feladatuknak tartották, hogy a pszichoanalitikus szemlélet és eszmerendszer helyet találjon a magyar kulturális élet, a gyermeknevelés és pedagógia területén is.

Személyes érdeklődésemet erre a módszerre C. Molnár Emma (1946-2016) varázslatos személyisége keltette fel, majd képzésemet is az ő irányításával folytattam és szereztem meg a módszerspecifikus képesítést.