Kiknek?

Az emberi életút olykor elágazáshoz érkezik, és dönteni kell, hogy melyik irányba tovább! Máskor meredek szakasz következik, ahol elakadhatunk. Még váratlan szakadék is adódhat, „zuhanással”. A tehetetlenség olykor körbejárásra kárhoztat.

Segíteni akaró családtagok, barátok jó szándékát érezzük, még sincs elég erőnk a változás kimunkálásához. Nyíltan, vagy burkoltan ellenséges környezet félelmet is kelthet bennünk, hatékony viselkedésformák alkalmazására.

Az én segítségem mindezen helyzetekben arra alkalmas, hogy velem szövetkezve a bizalom, biztonság, intimitás légkörében az Önnek helyes irányt megtalálja, és néhány lépést is tegyen, amit közösen kiértékelünk, hogy majd biztonsággal járjon saját, egyedi életútján.

Kiket várok?

Akik, saját megítélésük szerint:

Akiket érdekel:

Az autogén training:

 • betanulása
 • magasabb szintre emelése. (Főleg sportolók, fokozott feszültséggel járó munkakörben dolgozók, fiatal veszélyeztetett (menedzser) férfiak, nők)

Személyes hatékonysági training (asszertív training):

 • felkészülés társaságban való viselkedésre
 • felkészülés vizsgára
 • felkészülés állásinterjúra
 • felkészülés problematikus élethelyzetek megoldására

Fogalmazzuk meg a pszichoterápia célját!

A terápia célja a teljes testi és lelki egészség helyreállítása, fenntartása, megőrzése. Az egészség fogalmát a WHO szerint értelmezve, az egyén testi, lelki és szociális jóllétét értjük alatta. Más oldalról fogalmazva: a lelki szenvedés pozitív ellenpólusát keressük, és akkor nem félünk kimondani, hogy a harmónia, szabadság, belső béke, öröm, sőt a boldogság keresése is a cél.

Hogyan működik az aktív analitikus pszichoterápia?

Az aktív analitikus pszichoterápia úgy működik, hogy segít az egyéneknek azonosítani a negatív gondolkodási és viselkedési mintákat, és feltárni azok mögöttes okait. Ez a terápia magában foglalja az önreflexió és a felfedezés folyamatát, hogy betekintést nyerjen az egyén belső világába. A terapeuta biztonságos és támogató környezetet biztosít, hogy segítsen a pácienseknek feldolgozni érzelmeiket és tapasztalataikat. Az aktív analitikus pszichoterápia révén mélyebb megértést nyerhetünk önmagunkról és tapasztalatainkról, ami pozitív változásokhoz vezethet az életünkben.

Az aktív analitikus pszichoterápia előnyei

Az aktív analitikus pszichoterápia számos előnnyel jár az érzelmi és pszichológiai nehézségekkel küzdők számára. Néhány a legfontosabb előnyök közül:

 • Javított érzelmi szabályozás
  Az aktív analitikus pszichoterápia segít fejleszteni az érzelemszabályozási készségeket, lehetővé téve, hogy hatékonyabban kezeljük érzelmeinket. Ez a terápia segít az egyéneknek megérteni érzelmeik kiváltó okait, és eszközöket biztosít számukra érzelmi reakcióik kezeléséhez.
 • Nagyobb önismeret
  Az aktív analitikus pszichoterápia révén az egyének mélyebb megértésre tehetnek szert önmagukról, tapasztalataikról és érzelmeikről. Ez a terápia segít teljesebb önismerethez jutni, ami lehetővé teszi, hogy megalapozottabb döntéseket hozzunk és egészségesebb megküzdési mechanizmusokat alakítsunk ki.
 • Javuló kapcsolatok
  Az aktív analitikus pszichoterápia segíthet javítani a másokkal való kapcsolatokat azáltal, hogy nagyobb empátiát és kommunikációs készségeket fejleszt. Ez a terápia biztonságos teret biztosít érzelmek és tapasztalatok feltárására, ami nagyobb megértéshez és másokkal való jó kapcsolathoz vezet.
 • Fokozott ellenálló képesség
  Segít az egyéneknek nagyobb rugalmasságot és megküzdési készségeket fejleszteni, lehetővé téve számukra, hogy jobban kezeljék a stresszt és a nehézségeket. Ez a terápia eszközöket biztosít a negatív gondolkodási és viselkedési minták leküzdéséhez, ami nagyobb mentális és érzelmi ellenálló képességhez vezet.
 • Aktív analitikus pszichoterápiás technikák
  Az aktív analitikus pszichoterápia számos olyan technikát és megközelítést foglal magában, amelyek segítenek az érzelmi és pszichológiai szorongás leküzdésében. Az ebben a terápiában alkalmazott legfontosabb technikák közé tartoznak a következők:
 • Szabad asszociáció
  A szabad asszociáció azt jelenti, hogy a páciens mindenféle cenzúra vagy ítélkezés nélkül verbalizálja gondolatait és érzéseit. Ez a technika segít hozzáférni a tudattalan elméhez, betekintést nyerni a belső világba.
 • Álomértelmezés
  Az álomértelmezés magában foglalja az egyén álmainak feltárását, hogy betekintést nyerjen a tudatalatti elméjébe. Ez a technika segíthet feltárni elfojtott érzelmeiket és mélyebb megértést nyerni tapasztalataikról.
 • Transzferálás
  Az átvitel azt jelenti, hogy az egyén a terapeutára vetíti ki érzéseit és tapasztalatait. Ez a technika segít a klienseknek betekintést nyerni a személyközi kapcsolataikba és abba, hogy hogyan viszonyulnak másokhoz.

A terapeuta szerepe az aktív analitikus pszichoterápiában

A terapeuta döntő szerepet játszik az aktív analitikus pszichoterápiában. Biztonságos és támogató környezetet biztosít páciensei számára, hogy felfedezhessék érzelmeiket és tapasztalataikat. A terapeuta arra ösztönzi őket, hogy önismeretet, empátiát és érzelemszabályozási készségeket fejlesszenek a terápiás célok elérése érdekében. A terapeuta abban is segít, hogy mélyebb megértést alakítsanak ki önmagukról és tapasztalataikról, lehetővé téve számukra, hogy pozitív változásokat érjenek el az életükben.

Aktív analitikus pszichoterápia vs. hagyományos pszichoterápia

Az aktív analitikus pszichoterápia több szempontból is különbözik a hagyományos pszichoterápiától. A hagyományos pszichoterápia a tünetek csökkentésére összpontosít, míg az aktív analitikus pszichoterápia célja, hogy segítsen betekintést nyerni érzelmekbe és tapasztalatokba, hogy mélyebb megértést alakítsunk ki önmagunkról. A hagyományos pszichoterápia meghatározott technikákat alkalmazhat, míg az aktív analitikus pszichoterápia rugalmasabb és egyénre szabottabb. Az aktív analitikus pszichoterápia az önreflexió és a feltárás mélyebb szintjét foglalja magában, lehetővé téve a tartós változást.

Kik részesülhetnek az aktív analitikus pszichoterápiából?

Az aktív analitikus pszichoterápia számos érzelmi és pszichológiai problémával küzdő egyének számára előnyös lehet. Ez a terápia segíthet a szorongással, depresszióval, traumával, párkapcsolati problémákkal és személyiségzavarokkal küzdő embereknek. Az aktív analitikus pszichoterápia olyan egyének számára is